tirsdag 17. mai 2011

Den kvinnelige psykopaten

Jeg sakser litt fra en artikkel og limer inn her. Dette beskriver kvinnen som startet vendettaen mot Robert; hun som har skylden for at han ble fratatt sønnen og dømt for familievold.

Hun har anmeldt en rekke menn for vold. Dette skjer etter at de anmelder henne for å ha tømt huset deres, for å ha tømt bankkonti, for underslag eller annet. Hun er grei i starten forteller de alle sammen, men så slår hun helt om og tar kontroll over alt.

Hun var voldelig mot Vetle (men dette har ikke bv eller politiet straffet henne for, selv om Vetles beskrivelser av dette var svært nøyaktige - helt ulikt de svarene de etter å ha spurt om og om igjen fikk ut av ham angående farens påståtte vold). Hun gir blaffen i at dem hun anmelder faktisk kan risikere å straffes for noe som ikke har skjedd.

Hun utnytter den ene etter den andre, hun får andre til å gjøre faenskap for seg; manipulerer dem til å tro henne og hjelpe henne.

Slike får fortsette i både 10 og 20 år uten at systemet fanger dem opp.
- Ingen stiller spørsmål ved at samme person anmeldes for underslag/tyveri/falsk anmeldelse mange ganger.
- Ingen stiller spørsmål ved at hun anmelder den ene etter den andre for vold og seksuelle overgrep.


Funnet på: http://www.klikk.no/helse/dinkropp/samliv/article427072.ece

– Histrionisk personlighetsforstyrrede kvinner har liten forståelse for andres følelser, de benytter i stor grad manipulasjon for å oppnå det de ønsker, de er selvsentrerte og egoistiske, de har gjerne korte og intense kjærlighetsforhold og forlanger dessuten å være midtpunkt.


En person med psykopatiske trekk bruker svært ofte vold, gjerne mot den nærmeste familien.


– En person med mange psykopatiske trekk har nesten alltid vært på kant med loven. Om de ikke er hardbarkede kriminelle, så har de trikset og mikset med underslag, forfalskning eller lignende. De har dessuten lite utviklet samvittighetsfølelse, og når jeg da legger til at de også har manglende impulskontroll, kan du selv tenke deg resultatet, sier terapeuten.


Det vanlige er å se på kvinnen som et offer for psykopaten, men Brandsegg minner om at det er mange kvinner som også slår og kan ha psykopatiske trekk. Problemet er at det ikke i like stor grad kommer frem i media, eller at man ikke tenker på det som vold.


Siden psykopaten gjerne velger ett offer om gangen, en partner eller en kollega, viser de sjelden sitt fulle og sanne ansikt til alle i omgangskretsen. Det kan føre til at de som opplever å bli manipulert eller mishandlet av en psykopat, ikke blir trodd av menneskerne rundt.


Dyssosial (antisosial) personlighetsforstyrrelse:


* En vanlig misforståelse er at personer med antisosial personlighetsforstyrrelse har dårlige sosiale ferdigheter. Men det motsatte er ofte tilfelle.
* Det typiske for disse personene er mangel på samvittighet. De opptrer sosialt ansvarsløse og normløse, utnyttende, impulsive, hensynsløse.
* Personer med denne forstyrrelsen viser ofte kriminell atferd. De oppfatter sine ofre som svake og som fortjener å bli lurt. De lyver ofte og de stjeler. I mange tilfeller er de skjødesløse med penger, og de gjør ting uten å tenke over konsekvensene.
* De er ofte aggressive, og de er mye mer opptatte av egne behov enn andres behov.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.